APIE KOOPS

 

KOOPS – TAI DAUGIAU NEI 270 MAISTO IR GĖRIMŲ, ŪKINIŲ PREKIŲ PARDUOTUVIŲ, IŠSIBARSČIUSIŲ PO VISOS LIETUVOS MIESTELIUS IR KAIMUS, KUR VIENOJE VIETOJE GALIMA RASTI VISKĄ, KO GALĖTŲ PRIREIKTI KASDIEN!

KOOPS – tai seniausias parduotuvių tinklas Lietuvoje, turintis savo istoriją ir istorinį paveldą! Mūsų ištakomis galima būtų laikyti dar gilioje senovėje  kiekvieno lietuvio sodyboje stovėjusį svirną, kuriame buvo laikomos šeimos užgyventos maisto atsargos – pienas, varškė, sviestas, kiaušiniai, miltai… Vėliau atsirado atvažiuojantys į kaimus, liaudiškai vadinami „kromeliai”. Mobilios krautuvėlės kartą į mėnesį ar savaitę atveždavo vietos gyventojams maisto produktų, kurių patys negalėdavo užsiauginti, ūkinių prekių, iš anksto užsakytų sodo reikmenų. Gerokai vėliau, atsirado vadinamieji kooperatyvai ir parduotuvės, tiekiančios įvairias prekes savo regiono žmonėms.

Parduotuvės plėtėsi ir jungėsi į Lietuvos Kooperatyvų Sąjungą, kuri dar vėliau, 2000 – aisiais metais tapo KOOPS PREKYBOS SISTEMA, apimančia visas KOOPS ženklo parduotuves, mažmeninę ir didmeninę prekybą maisto produktais ir gėrimais, tabaku ir alkoholiu.

Taip galiausiai subrendo dabartinis KOOPS – SENIAUSIAS PARDUOTUVIŲ TINKLAS LIETUVOJE.

Seniausias – anaiptol ne pasenęs! Pareikalavęs didelių investicijų, renovuotų, modernių, jaukių parduotuvių tinklas KOOPS, esantis arčiausiai kaimo gyventojų, turintis gilias tradicijas ir ilgametę patirtį, žengia į dabartį turėdamas kuo didžiuotis! Naujausia parduotuvių įranga, šaldymo, šildymo sistemos, operatyvus produktų tiekimas ir rinkos analizavimas bei visas būrys atsidavusių savo darbui darbuotojų. Kažkada pradėję savo veiklą nuo pavienių kooperatyvų skirtinguose Lietuvos rajonuose, dabar mes esame viena didelė šeima, apimanti visą Lietuvą ir tapusi pirmuoju pasirinkimu apsiperkant vietos gyventojams. Turime bendrą tikslą – aprūpinti Lietuvos miestelių ir kaimų žmones būtiniausiomis prekėmis, suburiant juos į vietos bendruomenes, skatinat šiltą bendravimą ir plėtojant parduotuvių tinklą, kuris gali tapti SAVIAUSIAS KIEKVIENAM! 

KOOPS orientuojasi į SAVIAUSIOS parduotuvės tipą, kur dominuoja greitas, patogus kasdienis apsipirkimas. Užsukusiems į arčiausiai namų esančią KOOPS parduotuvę pirkėjams nereikia blaškytis. Jie puikiai žino, kad pas mus gali rasti viską, ko galėtų prireikti kasdien patraukliomis kainomis. Tuo pačiu visada galima apmokėti mokesčius, išgryninti pinigus, draugiškai paplepėti su pažįstama pardavėja, sutikti kaimyną, aptarti vietines aktualijas – JAUSTIS BENDRUOMENĖS DALIMI! Važiuojantiems pro šalį taip pat vertėtų užsukti pas mus – PREKIŲ ĮVAIROVĖ IR GAUSA, ĮVAIRIOS AKCIJOS, NAUDINGI PASIŪLYMAI IR PROTINGOS KAINOS turėtų maloniai nustebinti!

KOOPS – tai ta Jūsų miestelyje ar kaime arčiausiai namų esanti jauki krautuvėlė su ženklu KOOPS, tai mėgstamos kasdienės prekės geromis kainomis, pažįstamos pardavėjos ir savi veidai. Tai prekių įvairovė nuo maisto iki vaisto, tai daugybė patrauklių pasiūlymų ir nuolaidų, nuolat organizuojamos akcijos bei GALIMYBĖ SUTAUPYTI! KOOPS išskirtinumas – tiesioginis bendravimas su pirkėjais, tai pažįstami žmonės, tai savos bendruomenės kiekviename rajone ir atidus įsiklausymas į jų poreikius.

KOOPS PREKYBOS SISTEMA – tai visos KOOPS ženklu pažymėtos parduotuvės, mažmeninė ir didmeninė prekyba maisto produktais, alkoholiu ir tabaku, būtiniausiomis ūkinėmis prekėmis, tai viso KOOPS parduotuvių tinklo adminisitravimas drauge su parduotuvių aprūpinimu. Mažmeninėje prekių apyvartoje vyrauja duonos, konditerijos gaminiai, kruopos, makaronai, miltai, pieno ir mėsos produktai, vaisvandeniai, alkoholiniai gėrimai, ūkinės prekės, statybinės medžiagos, žemės ūkio inventorius. Parduotuvių asortimentas parenkamas tiesiogiai įsiklausius į vietos gyventojų bendruomenių pageidavimus, įpročius, galimybes ir gyvenimo būdo ypatumus, stengiantis pasiūlyti geras kainas ir tiesioginį, betarpišką bendravimą! 

Ieškokite artimiausios parduotuvės su ženklu KOOPS, dairykitės mūsų tinklo parduotuvių keliaudami po Lietuvos miestelius ir kaimus, stabtelėkite važiuodami pro šalį, ATRASKITE ARTIMESNĮ, ŠILTESNĮ BENDRAVIMĄ BEI JAUKESNĮ APSIPIRKIMO BŪDĄ – tapkite mūsų bendruomenės dalimi!

KOOPS – arčiau namų, viskas ko galėtų prireikti kasdien! Su mumis gyventi – žymiai paprasčiau. 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KOOPS MAŽMENA“
LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UAB „Koops mažmena“ (toliau ir – Bendrovė) lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo
programą (toliau – Politika), įtvirtina pagrindinius Bendrovėje taikomus lygių galimybių principus bei jų
įgyvendinimo tvarką.
2. Politikos tikslas – užtikrinti visų Bendrovės darbuotojų ir besikreipiančių dėl įdarbinimo asmenų
vienodą padėtį tiek iki, tiek po darbo sutarties sudarymo, nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės,
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės
priklausomybės, religijos.
3. Politika yra Bendrovės vidaus tvarkos dokumentas, privalomas visiems darbuotojams. Su šia
Politika visi Bendrovės darbuotojai yra supažindinami priimant į darbą informacinių ir komunikacinių
technologijų priemonėmis. Ši Politika skelbiama Bendrovės kompiuteriniame tinkle. Darbuotojai atlikdami
savo darbo funkcijas privalo laikytis Politikoje nustatytų įpareigojimų ir principų.
II. SĄVOKOS
4. Diskriminacija – tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas
diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų,
amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.
5. Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose bei Lietuvos
Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos,
kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės
priklausomybės, religijos. Lygios galimybės darbe reiškia vienodą požiūrį į darbuotojus nepriklausomai nuo
darbuotojo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus,
lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ar religijos.
6. Lygių galimybių pažeidimas – tai tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, nurodymas
diskriminuoti, priekabiavimas.
7. Netiesioginė diskriminacija – neutrali veika (neveikimas), vertinimo kriterijus, kurie formaliai yra
vienodi, bet juos taikant gali atsirasti, atsiranda ar galėtų atsirasti lygių galimybių pažeidimas.
8. Priekabiavimas – nepageidaujamas elgesys, kuriuo siekiama įžeisti žmogaus orumą, sukurti baugią
aplinką arba kuris sukelia nemalonių padarinių: įžeidžiamas orumas, sukuriama bauginama aplinka.
9. Seksualinis priekabiavimas – nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu
išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens
orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką.
10. Socialinė padėtis – fizinio asmens įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis ir studijos
mokslo ir studijų institucijose, turima nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės aktuose nustatytos valstybės
paramos poreikis ir (arba) kiti su asmens finansine (ekonomine) padėtimi susiję veiksniai.
11. Tiesioginė diskriminacija – elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės,
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės
priklausomybės, religijos pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis
yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui, išskyrus įstatymų numatytas išimtis.

III. PAGRINDINIAI LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS PRINCIPAI
12. Bendrovėje netoleruojamos tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos formos, taip pat
nurodymas diskriminuoti dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų
ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ar religijos.
13. Bendrovėje taip pat netoleruojamas bet kokia forma galintis pasireikšti priekabiavimas,
psichologinis smurtas, patyčios, ar naudojimasis užimama padėti.
14. Sprendimai, susiję su priėmimu į darbą, mokymais, kompensacijomis, ugdymu, apmokėjimu už
darbą ir kitomis išmokomis, paaukštinimu pareigose, atostogomis ir elgesiu darbe, priimami atsižvelgiant į
objektyvius kriterijus ir veiksnius ir be diskriminacijos.
15. Bendrovė pagal turimas galimybes ir turimus finansinius išteklius imasi priemonių, kad neįgaliems
asmenims būtų sudarytos sąlygos kandidatuoti į laisvas pozicijas Bendrovėje, taip pat dirbti, siekti karjeros
arba mokytis.
16. Pažymėtina, kad ne visi ir nevisiškai vienodo elgesio su darbuotojais atvejai turi būti laikomi
diskriminacija ar kitokiu lygių galimybių pažeidimu. Diskriminacija nelaikomi vadinamieji pozityviosios
diskriminacijos atvejai:
16.1. speciali moterų apsauga nėštumo bei gimdymo ir vaiko žindymo metu;
16.2. tik moterims taikomi žmonių saugos darbe reikalavimai, kuriais, atsižvelgiant į moterų
fiziologines savybes, siekiama išsaugoti jų sveikatą;
16.3. tam tikras darbas, kurį atlikti gali tik konkrečios lyties asmuo;
16.4. įstatymų numatyti amžiaus ribojimai, kai tai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama
tinkamomis ir būtinomis priemonėmis;
16.5. įstatymų nustatytas reikalavimas mokėti valstybinę kalbą;
16.6. įstatymų nustatytais atvejais dėl pilietybės taikomos skirtingos teisės;
16.7. įstatymų nustatytos specialios priemonės, taikomos sveikatos apsaugos, darbo saugos,
užimtumo, darbo rinkos srityse siekiant neįgaliesiems sukurti ir taikyti integraciją į darbo aplinką
garantuojančias ir skatinančias sąlygas bei galimybes;
16.8. įstatymų nustatytos specialios laikinosios priemonės, taikomos siekiant užtikrinti lygybę ir
užkirsti kelią lygių galimybių pažeidimui dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės
priklausomybės, religijos ar įsitikinimų;
16.9. atvejai, kai dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo sąlygų tam tikra
žmogaus savybė yra įprastas ir lemiamas profesinis reikalavimas, o šis tikslas teisėtas ir reikalavimas yra
proporcingas.
IV. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR ATLEIDIMAS IŠ DARBO
17. Už darbuotojų paiešką ir atrankas Bendrovėje yra atsakingi padalinių, į kuriuos darbinami
konkretūs darbuotojai, vadovai.
18. Priėmimas į darbą vykdomas pagal iš anksto išviešintus kriterijus atsižvelgiant į kandidato
sugebėjimus, kompetenciją, turimą kvalifikaciją ir žinias.
19. Esant poreikiui apie laisvas darbo vietas Bendrovėje skelbiama viešai per specializuotus paieškos
portalus ar skelbiant kitais Bendrovės informaciniais kanalais.
20. Darbo paieškos skelbimuose nurodomi reikalavimai, susiję su darbo funkcijai atlikti reikalingomis
kompetencijomis, patirtimi ir gebėjimais. Skelbimai apie laisvas darbo vietas yra rengiami taip, kad jie
nesudarytų galimybės pretenduoti į poziciją tik tam tikros lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės,
religijos kandidatams.
21. Darbo skelbime / darbo pokalbio metu visi reikalavimai / klausimai yra susiję tik su darbuotojo
tinkamumu atlikti darbo funkciją, jo kompetencija, profesionalumu, patirtimi ir kitais panašiais kriterijais.
22. Visi klausimai, užduodami kandidatams į laisvas darbo vietas, yra susiję su atrankos kriterijais.
Draudžiama iš kandidato reikalauti informacijos, kuri nėra susijusi su jo sveikatos būkle, kvalifikacija ar
kitomis aplinkybėmis, nesusijusiomis su tiesioginiu darbo funkcijos atlikimu. Pokalbyje dalyvaujantys
Bendrovės personalo darbuotojai negali užduoti jokių klausimų apie kandidato lytį, amžių, lytinę orientaciją,
socialinę padėtį, turimą neįgalumą, rasę ar etninę priklausomybę, religiją, įsitikinimus ar tikėjimą, kandidato
vaidmenį namuose ar šeimoje, išskyrus atvejus, jei tai tiesiogiai susiję su tinkamu darbo funkcijų atlikimu.
23. Po to, kai su kandidatu į darbo vietą jau yra sudaryta darbo sutartis, Bendrovės personalo
darbuotojai turėtų informuoti darbuotoją, kokią informaciją apie savo šeiminę padėtį jis turėtų pateikti, kad
būtų užtikrintas teisės aktuose numatytų garantijų taikymas. Darbuotojas gali atsisakyti pateikti tokią
informaciją. Tokiu atveju, darbuotojas informuojamas, kad nepateikus nurodytos informacijos ar dokumentų,
Bendrovė negalės darbuotojui užtikrinti teisės aktuose numatytų garantijų taikymo.
24. Bendrovėje taikomi darbuotojų atleidimo iš darbo kriterijai yra susiję tik su darbuotojo
kvalifikacija, darbo pareigų netinkamu vykdymu ir kitomis aplinkybėmis numatytomis įstatymuose. Priimant
sprendimą dėl darbuotojo atleidimo iš darbo visiems darbuotojams atleidimo kriterijai yra taikomi vienodai,
atsižvelgiant į objektyvius kriterijus.
25. Esant poreikiui atleisti iš darbo darbuotoją/us darbdavio iniciatyva nesant jų kaltės, Bendrovė
įsipareigoja sudaryti atrankos komisiją ir parengti atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus, kurie negali būti
siejami su kandidato lytimi, amžiumi, lytine orientacija, socialine padėtimi, turimu neįgalumu, rase ar etnine
priklausomybe, religija, įsitikinimais ar tikėjimu, kandidato vaidmeniu namuose ar šeimoje, išskyrus atvejus,
jei tai tiesiogiai susiję su tinkamu darbo funkcijų atlikimu ar darbo įstatymų laikymusi. Šis įsipareigojimas
taikomas ir grupės darbuotojų atleidimo atveju, kai atleidžiama dalis tą pačią funkciją atliekančių darbuotojų.
V. DARBUOTOJŲ DARBO SĄLYGOS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, DARBO
APMOKĖJIMAS ir PAAUKŠTINIMAS
26. Bendrovė įsipareigoja visiems darbuotojams sudaryti vienodas darbo sąlygas (kiek tai įmanoma
atsižvelgiant į darbuotojo atliekamo darbo specifiką), taip pat galimybes tobulinti kvalifikaciją, siekti
profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties, taip pat teikti darbuotojams vienodas
lengvatas.
27. Konkretus darbo užmokesčio dydis potencialiam ar esamam darbuotojui nustatomas vadovaujantis
objektyviais kriterijais, susijusiais su darbuotojo gebėjimais, kompetencija, kvalifikacija, turima patirtimi ir
žiniomis.
28. Visiems darbuotojams už tą patį ar lygiavertį darbą mokamas toks pats atlyginimas.
29. Priedai, premijos ir visos kitos darbuotojų skatinimo priemonės taikomos remiantis aiškiais,
darbuotojams žinomais kriterijais. Jei tam tikrų išmokų mokėjimo ar motyvacijos priemonių tvarka Bendrovėje
nėra aptarta ar patvirtinta, skirdamas tokius mokėjimus ar motyvacijos priemones Bendrovė vadovaujasi
bendraisiais lygių galimybių, sąžiningumo ir protingumo principais.
30. Darbuotojo paaukštinimo galimybės Bendrovėje priklauso tik nuo darbuotojo kompetencijos,
kvalifikacijos, turimos patirties ir žinių, pasiektų darbo rezultatų, darbo kokybės ir Bendrovės galimybių
suteikti darbuotojui aukštesnę poziciją.
31. Darbuotojų vertinimai Bendrovėje organizuojami ir atliekami vadovaujantis lygių galimybių,
sąžiningumo ir protingumo principais, vertinant tik su darbuotojo kvalifikacija ir darbo pareigų vykdymu
susijusius kriterijus.
VI. DARBUOTOJŲ APSAUGA NUO DISKRIMINACIJOS IR LYGIŲ GALIMYBIŲ
PAŽEIDIMO ATVEJU
32. Visi Bendrovės darbuotojai (kandidatai į laisvas darbo vietas), kurie mano, kad jiems nebuvo
užtikrintos lygios galimybės ar jų atžvilgiu susiklostė lygių galimybių pažeidimo situacija, turi teisę Bendrovei
pateiki skundą.
33. Darbuotojas, norėdamas pranešti apie diskriminaciją ar lygių galimybių pažeidimą gali kreiptis į
savo padalinio vadovą ar Bendrovės direktorių arba tiesiogiai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai ar kitai
kompetentingai institucijai. Tokio darbuotojo pranešimo (skundo) konfidencialumas Bendrovėje privalo būti
užtikrintas.
34. Darbuotojas, apie lygių galimybių pažeidimą taip pat gali pranešti anoniminiu būdu – paliekant
pranešimą Bendrovės interneto svetainėje.
35. Kiekvienas darbuotojas pastebėjęs galimą lygių galimybių pažeidimą arba gavęs informaciją apie
jį, apie tai gali pranešti raštu, adresuojamu Bendrovės direktorių.
36. Atsakingas Bendrovės darbuotojas, gavęs informaciją ar pranešimą apie diskriminaciją bei lygių
galimybių pažeidimą, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo
informacijos gavimo dienos, išsiaiškina situaciją ir pateikia ataskaitą Bendrovės direktoriui. Bendrovės
direktorius, gavęs darbuotojo ar kandidato į laisvą darbo vietą skundą dėl lygių galimybių pažeidimo ar
diskriminacijos, tokį skundą nedelsdamas perduoda nagrinėti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai ar kitai
kompetentingai institucijai.
37. Bendrovė užtikrina, kad darbuotojas bus apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių,
jeigu darbuotojas pateiks skundą dėl diskriminacijos ar lygių galimybių pažeidimo, arba dalyvaus byloje dėl
diskriminacijos prieš Bendrovę, jos darbuotoją ar kitą su Bendrove kaip nors susijusį asmenį.
38. Bet koks persekiojimas ar priešiškas elgesys prieš darbuotoją ar kandidatą į laisvą darbo vietą,
kuris pateikė skundą dėl diskriminacijos ir (ar) lygių galimybių pažeidimo, yra draudžiamas ir yra laikomas
šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu.
39. Nustačius, kad Bendrovės darbuotojas atliko lygių galimybių pažeidimą, priklausomai nuo
padaryto pažeidimo pobūdžio, gali būti taikomos Bendrovės etikos kodekse ar kituose teisės aktuose nustatytos
priemonės.
40. Darbuotojas ar kandidatas į laisvą darbo vietą dėl lygių galimybių pažeidimo gali paduoti skundą
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai ar kitai kompetentingai institucijai. Bendrovė įsipareigoja
bendradarbiauti su tyrimą atliekančia institucija.
41. Kai paaiškėja, jog nusiskundimas ar pranešimas dėl lygių galimybių pažeidimo buvo pateiktas
siekiant pakenkti kito darbuotojo reputacijai, toks elgesys laikomas rimtu ir netoleruotinu darbo pareigų
nusižengimu, dėl kurio gali būti imtasi Bendrovės etikos kodekse ar kituose teisės aktuose nurodytų priemonių.
VII. POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS IR VEIKSMINGUMO VERTINIMAS
42. Darbdavys paskiria darbuotoją, kuris yra atsakingas už darbuotojų supažindinimą su šia Politika,
taip pat už šios Politikos įgyvendinimo stebėjimą.
43. Už Politikos įgyvendinimo stebėjimą atsakingas Bendrovės darbuotojas iki kiekvienų kalendorinių
metų pabaigos pateikia Bendrovės direktoriui ataskaitą apie šios Politikos įgyvendinimą Bendrovėje.
45. Kiekvienas Bendrovės darbuotojas turi teisę išsakyti komentarus, atsiliepimus apie Politiką, jos
veiksmingumą ir pateikti pasiūlymus dėl Politikos keitimo ar papildymo. Pasiūlymai teikiami asmeniškai arba
anonimiškai per Bendrovės darbuotoją, atsakingą už Politikos įgyvendinimo stebėjimą. Siekiant
anonimiškumo pasiūlymai ir pastebėjimai taip pat gali būti teikiami paliekant pranešimą Bendrovės interneto
svetainėje.
46. Politikos veiksmingumas vertinamas ir galimi jos pakeitimai ir (ar) papildymai svarstomi
periodiškai.
_________________________________

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KOOPS MAŽMENA“
ETIKOS KODEKSAS

Pažanga, kokybė, efektyvumas ir saugumas – kertinės UAB „Koops mažmena“ vertybės. Būdama patikima,
socialiai atsakinga bendrove, mūsų įmonė plėtoja sąžiningus santykius su savo darbuotojais, verslo
partneriais, klientais, valdžios institucijomis bei visuomene. Savo veiklos sėkmę bendrovė sieja su
suinteresuotų asmenų pasitikėjimu. Kad pasiektų savo tikslų, bendrovė sutelkė kompetentingų nuolat savo
įgūdžius tobulinančių profesionalų komandą, kurios nariams etiškas elgesys su kolegomis, klientais ir
partneriais yra pagrindas kasdieninėje veikloje.
Mūsų Elgesio kodeksas – tai bendrovės pasižadėjimas ir dokumentas, apibendrinantis mūsų propaguojamas
vertybes bei verslo principus. Tai profesionalumo, kurį bendrovės darbuotojai puoselėja savo veikloje ir
kurio tikisi iš partnerių, išraiška. Įsipareigojimas vadovautis Elgesio kodeksu ir jame pateiktų taisyklių
laikymasis yra viena esminių bendradarbiavimo ir darbo santykių sąlygų.
Elgesio kodeksu siekiame:
▪ Atskleisti bei įtvirtinti bendrovės vertybes, veiklos principus bei elgesio standartus.
▪ Nustatyti pagrindinius bendrovės santykių su klientais, verslo partneriais, valstybinėmis, viešosiomis
bei savivaldybės institucijomis (jų atstovais), konkurentais, akcininkais ir bendrovės darbuotojais
principus.
Kiekvienas mūsų darbuotojas, gavęs informacijos apie bet kokį bendrovės taisyklių, įsipareigojimų ar pažadų
nesilaikymą (pažeidimą), kaip ir apie bet kokias aplinkybes, kurios liudytų, kad egzistuoja reali grėsmė
bendrovės, jos darbuotojų, klientų, verslo partnerių ar bendrovės akcininkų interesams, apie tai privalo
nedelsdamas informuoti bendrovės vadovą.
Gerbiame kiekvieną savo klientą, kolegą, verslo partnerį, įsipareigojame elgtis pagarbiai bei sąžiningai,
taip, kad jam nekiltų abejonių dėl bendradarbiavimo patikimumo.
Laikomės sąžiningo verslo principų. Veikiame skaidriai, patikimai ir sąžiningai, atskirdami viešuosius ir
privačius interesus.
Vengiame interesų konfliktų (t. y. situacijų, kuriose darbuotojas turi rinktis tarp bendrovės, jos klientų,
partnerių ar asmeninių interesų). Iškilus interesų konfliktui visada apie jį informuojamas tiesioginis vadovas
(bendrovės vadovas). Asmeninių finansinių interesų siekimas atliekant darbines funkcijas bendrovės, jos
klientų, partnerių bei viešųjų finansų sąskaita bendrovėje nėra toleruojamas.
Aplinkosauga
Kaip atsakingo verslo dalyvė, bendrovė įsipareigoja aktyviai mažinti savo poveikį aplinkai, įskaitant nuolatinį
poveikio aplinkai matavimą bei vertinimą.
Siekiame, kad visi darbuotojai būtų tinkamai informuoti ir apmokyti aplinkosaugos reikalavimų klausimais.
Kiekvienas mūsų darbuotojas privalo stengtis sumažinti atliekų bei bet kokį kitą savo poveikį aplinkai.
Savo veikloje siekiame tausoti gamtos išteklius, žaliavas ir energiją, teisingai pasirinkti ir atsakingai pirkti bei
naudoti produktus, atsakingai tvarkyti atliekas bei mažinti jų kiekį, remti ir aktyviai prisidėti prie
nacionalinių aplinkosauginių iniciatyvų.
Teisės aktų laikymasis
Teisės aktų laikymasis – tai absoliutus reikalavimas, taikomas bendrovei ir jos darbuotojams.
Kiekvienas darbuotojas privalo būti nuodugniai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbinių
funkcijų vykdymą. Vadovai savo pavaldiniams turi teikti būtinus paaiškinimus ir patarimus teisės aktų
taikymo, atliekant darbines funkcijas, srityje.
Bendrovė yra griežtai įsipareigojusi laikytis nediskriminuojančių ir sąžiningų darbo normų, saugoti aplinką ir
užtikrinti savo darbuotojų saugą ir sveikatą.
Bendrovė tikisi, kad darbuotojai laikosi visų įstatymų, skirtų saugoti sveikatą, saugumą ir aplinką, kad
darbuotojai gauna visus reikiamus leidimus, ir, kad savo darbus atlieka griežtai laikydamiesi atitinkamų
teisės aktų reikalavimų.
Darbuotojų santykiai ir asmeniniai įsipareigojimai
Bendrovės santykiai su darbuotojais yra pagrįsti ilgalaikiu bendradarbiavimu, abipuse pagarba, atvirumu ir
įsipareigojimų vykdymu.
Bendrovė sudaro darbo saugą atitinkančias darbo sąlygas kiekvienam darbuotojui, deda visas nuo jos
galimybių priklausančias pastangas, kad darbuotojai dirbdami nepatirtų streso bei jaustųsi saugūs dėl savo
profesinės padėties ateityje.
Darbuotojai darbo metu privalo elgtis dalykiškai: būti korektiški, mandagūs, laikytis bendravimo etikos
taisyklių bei elgtis taip, kad jų veiksmai nepakenktų įmonės dalykinei reputacijai.
Nedarbo metu darbuotojai taip pat vengia bet kokių situacijų, kuriose jų netinkamas elgesys galėtų būti
siejamas su bendrove bei jos reputacija.
Mandagumas ir paslaugumas yra pagrindiniai kolegiško bendravimo principai. Neigiamų emocijų
demonstravimas, balso kėlimas kalbant ar smurto panaudojimas prieš kitą darbuotoją (tiek psichologinio,
tiek fizinio) niekada nėra toleruojamas. Bet kokios formos priekabiavimas prie kito asmens yra griežtai
draudžiamas. Darbuotojų bei partnerių neetiškas, piktybiškas ar kitoks neigiamas elgesys nelieka
nepastebėtas ir neįvertintas.
Darbuotojų lojalumas
Darbuotojų lojalumas bendrovei pasireiškia per:
▪ Bendrovės tikslų, įsipareigojimų akcininkams suvokimą ir deramą jų įgyvendinimą;
▪ Sąžiningą vadovų teisėtų nurodymų vykdymą, tinkamai atliekamas pareigas;
▪ Aiškias darbuotojų, bendraujančių su klientais, partneriais, valstybinėmis, viešosiomis bei vietos
savivaldos institucijomis (jų atstovais) bei bendrovės akcininkais, priimtino bei skatintino elgesio
ribas;
▪ Bendrovės klientų, darbuotojų, verslo partnerių, visuomenės bei akcininkų interesų saugojimą;
▪ Informavimą apie visus pastebėtus korupcijos ar kitos nusikalstamos veiklos požymių turinčius
atvejus.
Diskriminacija
Kiekvienas darbuotojas turi teisę, kad jo vadovai, pavaldiniai ir tokias pačias ar panašaus pobūdžio pareigas
atliekantys darbuotojai su juo elgtųsi sąžiningai, kolegiškai ir pagarbiai. Mūsų bendrovės nariai netoleruoja
jokios diskriminacijos ir priekabiavimo (dėl rasės, religijos, tikėjimo, tautinės kilmės, lyties, neįgalumo,
amžiaus, šeimyninės padėties ir t. t.). Visi bendrovės darbuotojai elgiasi vadovaudamiesi Elgesio kodekso
principais.
Bendrovė netoleruoja darbuotojų diskriminacijos dėl jų politinių, religinių, seksualinių ir asmeninių pažiūrų,
bei šeimos / sveikatos padėties ar būklės. Kriterijai, kuriais remiantis bendrovė priima sprendimą dėl
įdarbinimo, yra darbuotojo asmeninės savybės (sąžiningumas, padorumas, t. t.) ir jo darbinė kompetencija.
Interesų konfliktas
Verslo sandoriai turi būti atliekami taip, kad geriausiai atitiktų bendrovės interesus. Nei fizinis, nei juridinis
asmuo, kokiais nors santykiais susijęs su darbuotoju, negali nesąžiningu būdu, pasinaudodamas savo ryšiais
su darbuotoju ar jo užimamomis pareigomis, gauti naudos iš bendrovės.
Reikia vengti situacijų, kurioms esant, gali atsirasti darbuotojo atsakomybės bendrovės atžvilgiu ir jo
asmeninių interesų konfliktas. Darbuotojas privalo vengti bet kokių aplinkybių, kurioms esant galėtų būti
padaryta žala bendrovės reputacijai ar kitiems materialiems bei nematerialiems bendrovės interesams.
Dalyvavimas bet kokia teisine forma (įskaitant investavimą į tokį subjektą ar bet kokio finansinio intereso
turėjimas iš tokio subjekto) kito, su bendrove konkuruojančio, subjekto veikloje, neturint rašytinio
bendrovės sutikimo, yra nesuderinamas su darbo santykiais bendrovėje.
Visos konfliktinės su darbo santykiais susijusios situacijos bendrovės viduje yra sprendžiamos nedelsiant ir
ryžtingai. Bendrovė nedraudžia savo darbuotojams užsiimti veikla, kuri nedaro bei negali daryti neigiamos
įtakos bendrovės interesams ir darbuotojo darbinių funkcijų tinkamam atlikimui. Tačiau darbuotojas apie
tokias savo veiklas prieš jų pradžią, siekiant išvengti interesų konflikto, turi informuoti raštu.
Santykiai su klientais, partneriais, viešųjų įstaigų atstovais
Mūsų santykiai su klientais, partneriais, kt. institucijų atstovais yra grindžiami pagarba, sąžiningumu,
profesionalumu, abipusiu pasitikėjimu, teisingumu, kliento interesų prioritetu, įsipareigojimų laikymusi,
informavimu bei derybų prieš teisinius veiksmus pirmumu.
Bendrovės darbuotojai turi padaryti viską, kad būtų užkirstas kelias bet kokioms korupcijos apraiškoms.
Santykiai su konkurentais
Santykius su konkurentais grindžiame sąžiningumo bei abipusės pagarbos principais. Jei kyla bet kokių
nesutarimų ar prieštaravimų atliekant konkurencinius veiksmus, pirmumas visada teikiamas deryboms bei
kompromisui.
Sąžininga konkurencija yra esminis bendrovės veiklos principas. Informacija apie konkurentų veiklą
renkama tik teisėtomis ir viešai prieinamomis informacijos rinkimo priemonėmis.
Informacija ir bendravimas su visuomene
Visą informaciją apie savo veiklą bendrovė atskleidžia griežtai vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatytais reikalavimais ir remdamasi tokiais principais kaip autentiškumas, reguliarumas,
operatyvumas, privataus ir viešo intereso subalansuotumas.
Bendrovės darbuotojai turi susilaikyti nuo bet kokios informacijos atskleidimo masinės informacijos
priemonių atstovams, išskyrus tuos atvejus, kai atitinkamas pavedimas raštu yra gautas iš bendrovės
vadovo. Informaciją masinės informacijos priemonėms bendrovės vardu, taip pat – bet kuriems tretiesiems
asmenims, kurie nėra bendrovės klientai ar partneriai, pateikia tik bendrovės įgaliotasis asmuo arba
bendrovės vadovas.
Konfidencialią su bendrovės veikla bei jos partneriais susijusią informaciją kiekvienas iš bendrovės
darbuotojų laiko griežtoje paslaptyje.
Bendrovės darbuotojai deklaruoja savo dalyvavimą politinėje ar profesinių, šakinių asociacijų, draugijų ir
kitų nevyriausybinių organizacijų veikloje bendrovės nustatyta tvarka.
Papirkinėjimai, dėkingumo mokesčiai, verslo pietus ir dovanos
Bendrovė niekada nesiekia neteisėtu būdu įgauti verslo pranašumo. Bendrovės veikloje griežtai draudžiama
siūlyti ar duoti kyšius tretiesiems asmenims.
Nė vienas darbuotojas negali atlikti jokių mokėjimų, duoti kyšių, siūlyti nesąžiningą finansinę naudą
klientams ar kitiems viešąsias funkcijas įgyvendinantiems asmenims, tokiu būdu siekiant išlaikyti
komercinius santykius teikiant paslaugas ar gaunant kitą naudą.
Atliekant darbines funkcijas bendrovės darbuotojams griežtai draudžiama priimti bet kokias dovanas, taip
pat draudžiama bet kokiems klientams, verslo partneriams, jų atstovams duoti ar iš jų priimti pinigų ar
sudaryti sutartis už asmeniškai gaunamą atlygį.
Bendrovės darbuotojai neturi suteikti klientams, verslo partneriams, valstybės ar savivaldybės, ar viešųjų
įstaigų atstovams jokių paslėptų privilegijų.
Darbuotojams griežtai draudžiama klientams, verslo partneriams, valstybės ar savivaldybės, ar viešųjų
įstaigų atstovams bei kitiems tretiesiems asmenims, su kuriais bendrovę sieja verslo reikalai, už priimtus ar
nepriimtus palankius sprendimus atsilyginti brangiomis dovanomis bei visų kitų formų nelegaliais
mokėjimais, paslaugomis ar kitokiu atlygiu.
Bendrovės darbuotojas, kuris įtaria, jog jį bet kuris trečiasis asmuo (klientas, kolega ir pan.) stengiasi įtraukti
ar panaudoti sudarant neteisėtą sandorį, privalo apie tai pranešti bendrovės vadovui. Kilus abejonėms,
gavėjas turėtų kreiptis į (bendrovės paskirto darbuotojo pareigos) dėl patarimo ir nurodymų.
Verslo pietūs ir verslo dovanos darbuotojams turi atitikti bendrąją verslo išlaidų politiką ir aptariamosios
vyriausybinės institucijos ar juridinio asmens taisykles ir reikalavimus. Siekiant apeiti anksčiau minėtų
politikų nuostatas, neturi būti panaudojamos trečiosios šalys.
Naudos gavimo kurstymas
Terminas „nauda” apima: dovanas, paskolas, mokestinę naudą, apdovanojimą, pareigas, įdarbinimą,
sandorį, paslaugas, palaikymą ir pan. Bendrovė draudžia vadovams ar darbuotojams kurstyti bet kokį
naudos gavimą iš klientų, tiekėjų ar bet kokio su bendrovės verslu susijusio asmens.
Naudos priėmimas
Vadovai ir darbuotojai turi atsisakyti priimti naudą, kuri siūloma dėl jų einamų pareigų, jeigu naudos
priėmimas galėtų paveikti jų objektyvumą ar priverstų juos elgtis priešingai bendrovės interesams, ar jeigu
to pasekmė būtų skundai dėl šališkumo.
Vadovai ar darbuotojai (apie tai nedelsiant informuojant vadovą) gali apsvarstyti bei savanoriškai priimti
teikiamą naudą tik tokiu atveju, jeigu:
▪ Gaunama nauda neturės įtakos gavėjo veiklos rezultatams;
▪ Gavėjas nesijaus įpareigotas padaryti ką nors, atsilygindamas davėjui;
▪ Gavėjas gali atvirai aptarti gaunamą naudą be jokių išlygų;
▪ Gaunamos naudos pobūdis (pvz., reklaminė ar agitacinė dovana, švenčių progomis) ir vertė yra
tokie, kad jos atsisakymas būtų laikomas nedraugingu ar nemandagiu poelgiu.
Dovanos turi būti nedidelės vertės ir teikiamos retai.
Naudos siūlymas
Bet kokie mokėjimai, sutartos palankios sąlygos ar kiti privalumai, kuriuos vykdydami bendrovės veiklą
suteikė vadovai ar darbuotojai, turi atitikti bendrovės vyraujančią politiką, susijusią su tokiais klausimais, ir
turi gauti išankstinį raštišką direktoriaus pritarimą.
Pramogos
Nors pramogos yra priimtina verslo ir visuomeninio elgesio forma, vadovai ar darbuotojai turėtų atsisakyti
pakvietimų į maitinimo įstaigas ar pramogas, kurie yra pernelyg dažni, kad būtų išvengta keblumų ar būtų
prarastas objektyvumas vykdant bendrovės veiklą. Jeigu atsisakyti pakvietimo yra nemandagu, vadovas ar
darbuotojas gali jį priimti, susitariant, kad jam bus leista atsakyti tuo pačiu.
Bendrovės, jos akcininkų, klientų, verslo partnerių bei darbuotojų interesų APSAUGA
Bendrovė atlieka viską, kas nuo jos priklauso, kad būtų apsaugotos bei ginamos jos akcininkų, klientų, verslo
partnerių bei darbuotojų teisės bei teisėti interesai.
Bendrovės darbuotojai turi imtis visų, nuo jų valios priklausančių racionalių veiksmų, kad būtų užkardytas
bet kurio darbuotojo, kliento, verslo partnerio ar bet kurio trečiojo asmens neteisėtas veiksmas, darantis
žalą valstybei bei visuomenei bendrai, kaip ir bendrovei, jos klientui, jos darbuotojui ar verslo partneriui
konkrečiai.
Bendrovės darbuotojas privalo susilaikyti nuo bet kokio veiksmo, kuriuo būtų pažeista gera moralė ar teisės
normų draudimas. Bendrovė išsaugo asmenų, pranešusių apie šio Elgesio kodekso normų nesilaikymą,
visišką konfidencialumą ir užtikrina jų apsaugą, kaip tai numatyta įstatymuose.
Informacinių technologijų naudojimas
Bendrovėje netoleruojamas bet kokios asmens garbę ir orumą žeminančios, taip pat – bet kokios kitos
neteisėtos informacijos naudojimas bei saugojimas bendrovės patalpose esančiose IT priemonėse bei
duomenų kaupimo laikmenose.
Bendrovė ragina darbuotojus atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis (kompiuteriais, IT
tinklais, mobiliais telefonais, elektroniniu paštu, internetu). Darbuotojai turi nepamiršti, kad naudodamiesi
informacinėmis technologijomis, jie yra atsakingi už mūsų informacijos apsaugojimą, technologijų
praradimą, pakenkimą ar sugadinimą.
Bendrovės patalpose esanti bei bendrovei priklausanti kompiuterinė technika negali būti naudojama
komentarų internetinėje erdvėje (įskaitant tinklaraščius ir socialinius tinklus) rašymui arba atsakinėjimui į
kitų asmenų komentarus.
Kontrolė
Darbuotojams nesilaikant šio Elgesio kodekso nuostatų, gali būti taikomos drausminės priemonės, įskaitant
atleidimą iš darbo. Kiekvienam darbuotojui įteikiamas šio Elgesio kodekso egzempliorius. Vadovybės
pareiga – užtikrinti, kad Elgesio kodeksas būtų įtrauktas į darbuotojų mokymo programas.
Vadovybė nuolat stebi, ar laikomasi Elgesio kodekso ir, jei to reikia, įgyvendina konkrečias stebėsenos
programas. Dėl pastebėtų Elgesio kodekso pažeidimų kreipiamasi į tiesioginį vadovą arba bendrovės
paskirtąjį atsakingąjį asmenį. Apie pastebėtus Elgesio kodekso pažeidimus taip pat pranešama el. paštu
info@koopsmazmena.lt
Įgyvendinimas
Šį Elgesio kodeksą įgyvendina visos mūsų grupei priklausančios įmonės.
Mes siekiame, kad etiško elgesio nuostatas įgyvendintų ir mūsų tiekėjai, partneriai bei jų tiekimo grandis.

SUSISIEKITE

Adresas

 L. Stuokos – Gucevičiaus g. 9 – 3

01122 Vilnius

telefonai

+370 5261 0990

E-mail

info@koopsmazmena.lt